Magiska miljöer

Strömsholms kanal

Upplev nordens enda byggnadsminne till sin helhet i original och i bruk.
11 mil av upplevelser genom 26 slussar, 6000kvm handhuggen sten, 88 kanalbyggnader, två län, 14 sjöar, Kolbäcksån, ett slott, ett världsarv och Ekomuseums 68 besöksmål med järnhistoria inpå knutarna.

En pionjär på kanalbyggnation

Det var när en yngling från Uppland vid namn Johan Ulfström, som vi tillfället arbetade på Hjälmare kanal, på eget initiativ red längs Kolbäcksån kunde konstatera att de 14 sjöarna och vattendragen hängde samman. Från Grangärde och Dalarna i norr till Mälaren i söder. Att det bara skulle behövas 1,2 mil av kanalanläggning för att få en farled på 17 mil med 25 slussar. Ulfström lämnade anonymt in sitt förslag på bygget av Strömsholms kanal 1764 till Bergskollegium i Stockholm. 1767 får han uppdraget att beräkna och arbeta fram ett beslutsunderlag. Efter beslutet, så fortsatte förprojektering fram till 1777, då byggnationen kunde starta. Brukspatroner med flera hade under tiden startat ett aktiebolag för att finansiera byggnationen.