Integritet

Hantering av personuppgifter

Strömsholms kanal AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och vi vill att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Nedan kan du läsa på vilket sätt hanteringen sker. Vill du kontakta oss, så hittar du kontaktuppgifter längst ner i sidfoten.

Dataskyddsförordningen (ibland även kallad GDPR) reglerar hur dina personuppgifter får hanteras. Förordningen är till för att förhindra kränkning av din personliga integritet genom felaktig behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får därför bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är uppgifter eller en kombination av uppgifter som kan knytas till en enskild fysisk person som är i livet. Exempel på det är:

Namn, adress och andra kontaktuppgifter
Bilder och ljudupptagningar
IP-nummer
Registreringsnummer

Insamling av personuppgifter
Vi samlar in och behandlar personuppgifter såsom:

- du själv lämnar till oss när du kommunicerar med oss, till exempel anmälningar till tävlingar och annan kommunikation.

- används i tjänster som till exempel basetool.se, databasen bakom vår webbplats.

- skapas via cookies när du besöker vår webbsida. (Cookies är små textfiler som webbplatsen begär att få spara på din dator. Inga personuppgifter sparas hos oss genom denna funktion).

Webbplatsen och cookies?
Webbplatsen använder dessa cookies för att spara statistik om hur den används och för att anpassa användarupplevelsen, det vill säga webbplatsens funktion och innehåll. Enligt gällande lagstiftning, måste användaren samtycka till användningen av cookies.

Kategorier av personuppgifter som samlas in
Nedan beskrivs de kategorier av personuppgifter som kan behandlas, och exempel på personuppgifter inom varje kategori.

Personbeskrivning: Namn
Platsdata: Adress
Kontaktuppgifter: Telefonnummer, e-post
IT-relateraddata: Cookies

När och hur sker behandling av personuppgifter?
Följande beskriver varför vi samlar in och använder personuppgifter.

Vi samlar in personuppgifter i samband med bokningar, anmälningar som kanalslaget – en golftävling, vid beställning av broschyrer, sjökort, utvärderingsenkäter, anmälningar om intresse för lediga slussvaktarbostäder och andra anmälningar som är aktuella.

Rättslig grund: Detta sker genom samtycke när du skickar in/matar in dina uppgifter i det aktuella anmälningsformulären.

Spara personuppgifter
Vi sparar som grundprincip dina personuppgifter bara så länge det behövs för att fullgöra ändamålet. Sedan ska uppgifterna tas bort. 

I samband med beställning av våra publikationer såsom litteratur och sjökort som vi tar betalt för, sparas handlingen utifrån gällande bokföringslag.

När du söker lediga tjänster hos oss och skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, använder vi dina personuppgifter för det ändamål du skickat in dem för.

Lämna ut dina personuppgifter
Personal kommer att ta del av dina uppgifter för att kunna hjälpa dig i kring eventuella bokningar, anmälningar och liknande. 
Polisen eller annan myndighet för att följa svensk lag.

Skydda personuppgifter
Vi arbetar aktivt med att skydda din personliga integritet. Säkerhetsarbetet omfattar skydd för personer, information, och IT-infrastruktur.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta hur vi hanterar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen ger dig större rättigheter över dina uppgifter.

Rätt till tillgång
Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag en gång per år, där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.

Rätt till rättelse
Vi har ett ansvar för att den information vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker felaktigheter har du rätt att begära att få det rättat. Felaktiga uppgifter ska utan onödigt dröjsmål rättas. Upplever du att det saknas uppgifter som är relevanta har du också rätt att lämna synpunkter på det.

Cookies
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror, vars funktion är att förbättra våra webbplatser för dig som användare och ge oss statistik över användandet av webbplatserna. Cookies skickas från vår webbserver och sparas lokalt på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av följande cookies:

  • Sessionscookies: tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller app
  • Varaktiga cookies: cookies som ligger kvar på datorn tills du raderar dem eller de upphör att gälla

Så avböjer du användningen av cookies.
Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com

Tänk dock på att användarupplevelsen av vår webbplats i så fall kan försämras och att eventuella personliga inställningar inte kan tillämpas.

Anmälan av överträdelse (klagomål)
Om du anser att dina uppgifter inte behandlas i linje med gällande regelverk eller svenska lagar bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Om du har frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att ta kontakt med oss. Ansvarig kontaktperson är VD Carina Janzon. 

Telefon växel: 0220.100 11
E-post: info@stromsholmskanal.se

Postadress:
Strömsholms kanal AB
Box 29
734 21 Hallstahammar

Kontaktuppgifter till Datainspektionen
Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm