Så underhåller vi en 250-åring som är byggnadsminne

Strömsholms kanal är öppen under cirka två månader från juni till augusti varje år.

Under de andra 10 månaderna bedriver vi planerat, systematiskt och organiserat underhåll för kanalen.

Byggnadsminnet Strömsholms kanal
Strömsholms kanal är sedan 1990 byggnadsminnesförklarad. Det betyder att byggnader och slussmiljöer till sin helhet är skyddade och ska vid renovering och underhåll efterlikna perioden vid ombyggnationen av kanalen vid 1842-1860. Strömsholms kanal är av riksintresse och är den enda kanalen i Sverige som är byggnadsminne till sin helhet. Vi kan därför söka bidrag för olika typer av underhåll från Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

 

 

 

Klicka på rutorna nedan så ser du hur vi arbetar under året när kanalen inte är öppen - vad vi har gjort och vad vi gör just nu.

Kanalbyggnadshyttan i Hallstahammar – Välkommen att följa oss i vårt arbete på plats!
Förr:
Allt underhållsarbete utgick sedan 1767 från Skantzen i Hallstahammar. Här finns ett 30-tal byggnader som hade olika funktioner för kanalen.

Sedan 2004:
Vi finns på andra sidan Kanalen och Kolbäcksån på Hans von Kantzows väg 25. Här finns det moderna centrumet för underhåll och byggnation av slussportar, kontor mm.