Uppdrag, vision och mål

Uppdrag

Strömsholms kanal aktiebolag har sedan kanalens färdigställande 1795 och efter ombyggnation 1842 samt vid ändring i aktiebolagslagen 1895 fortfarande samma uppdrag från Kunglig Majestät som lyder:

”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att vidmakthålla Strömsholms Kanal med allt vad därtill hör och mot avgifter hålla den öppen för trafik, då årstiden medgiver och nödvändiga reparationer ej lägger hinder härför”.

 

Vision

  • Ett levande kulturminne i ett upplevelserikt Bergslagen.
  • En historisk livsnerv.
  • Det livgivande blå bandet som knyter samman kommunerna.

 

Mål

  • vara en katalysator för samverkan och utveckling.
  • se till att farleden, miljöerna och fastigheterna längs kanalen är tillgängliga och attraktiva att använda och besöka.
  • förknippas med kvalitet, tillgänglighet och god service.