Styrelsen och finansiell information

År 1984 bildade kommunerna längs Strömsholms kanal (Hallstahammar, Surahammar, Fagersta och Smedjebacken) "Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal". Stiftelsen äger 86 procent av aktierna i Strömsholms kanalbolag. Resterande 14 procent ägs av privatpersoner. 

 

I ägardirektivet står att bolaget ska upprätthålla Strömsholms kanal med allt vad där hör till, och mot avgifter hålla kanalen öppen för trafik, då årstiden medgiver och nödvändiga reparationer inte lägger hinder i vägen.

Styrelse medvalda förtroende från ägarkommunerna
Kanalbolagets styrelse är politiskt sammansatt och består av förtroendevalda från respektive ägarkommun, Smedjebacken,  Fagersta-,  Surahammar- och Hallstahammars kommuner.

Styrelsen från och med 2023-05-06 består av:

Hallstahammars kommun
Catarina Petterson, ordförande
Jenny Hödefors, suppleant 

Surahammars kommun
Göte Sandin, vice ordförande
Johanna Olofsson, suppleant

Fagersta kommun
Åsa-Märta Sjöström, ledamot
Jan Johansson, suppleant

Smedjebackens kommun
Fredrik Rönning, ledamot
Lennart Silferin, suppleant

Verkställande direktör, VD
Bolaget har en verkställande direktör som arbetar på uppdrag av styrelsen. VD är Carin Becker Åström.

Kanalsamverkan på tjänstepersonnivå
Kanalsamverkansgruppen utgörs av tjänstepersoner från respektive ägarkommun eller den som ägarkommunen utser. Utifrån de medel som finns arbetar kanalsamverkansgruppen fram både en kort- och långsiktig marknadsplan för destination Strömsholms kanal. Detta samarbete mellan ägarkommunerna gäller i frågor rörande gemensam marknadsföring under varumärket Strömsholms kanal. Marknadsplanen presenteras årligen för styrelsen i Strömsholms kanal AB.

Organisationen i och runt Strömsholms kanal ser du mer av i organisationsskissen.