Gåvor och bidrag

Crowfounding – eller på svenska - när du vill bidra till utveckling av kanalen.

Kanalbolaget arbetar med bidrag från Regioner, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Kanalkommunerna, EU bidrag samt andra projekt LEADER-medel. I Storbritannien är många verksamheter helt beroende av bidrag från privatpersoner för att överleva och utvecklas.

Strömsholms kanal har inte vänt sig till privatpersoner tidigare. Men kanalen är i ständigt behov av utveckling och bidrag för upprustning av slussportar, plantering av träd med mera. Vill du vara med och bidra till vår verksamhet kan du Swisha valfri summa och märk inbetalningen med "Gåva från xx". Swish: 123 449 2682 

Om det är något speciellt inom vår verksamhet som du vill att bidraget ska gå till, till exempel någon ort eller sluss, etcetera, meddela oss detta. Vi kan då uppmärksamma detta på olika sätt, om du vill att ditt namn ska visas i olika sammanhang.

Vilka är vi
Strömsholms kanal har 88 byggnader, 58 slussportar, 26 slusskammare, 1,2 mil grävd kanal och 6000 kvadratmeter handhuggen sten. Vi underhåller cirka 50 bryggor och fyra motalabroar från 1850-talet. Vi har en cykelled och kanotled integrerat i och längs farleden. Vi ansvarar för farleden från Kvicksund till Smedjebacken med 600 farledsprickar. Vårt sjökort heter 1132.

I Hallstahammar finns Kanalbyggnadshyttan som är kanalbolagets moderna centrum, här har vi administration och byggnation av slussportar mm. Vårt historiska centrum finns på Skantzen, också i Hallstahammar, och här finns kanalmuseum, verktygsmuseum mm.

Längs kanalen finns ek- och lönnalléer i två syften, dels att försköna, men också för att stabilisera kanalvallarna så att de hålls samman.

 

För vår framtid
Strömsholms kanal är Nordens enda byggnadsminnesförklarad kanal till sin helhet och det är ett stort ansvar att hålla kanalen i toppskick! Efter säsong startar vårt underhåll och det pågår ca 10 månader och innehåller olika delar. Läs mer om vårt underhåll här. 

Under vintern planerar vi att underhålla, renovera och restaurera ett antal slussar, fastigheter och rastplatser. Allt för att du som besökare ska ha möjligheten att njuta av kanalen en lång tid framöver.