Press och bilder

Bildbank är under uppbyggnad, länk läggs här så snart den är klar.

En del av bilderna på vår webbplats är fotograferade av Anders Geidemark, kontakta gärna honom direkt om du vill ha bilder. 

  • Anders Geidemark, Inblaustur Naturfotograf, telefon 070-769 41 77.

För mer information var vänlig och kontakta kanalbolagets representanter:

VD, Carin Becker Åström
E-post: carin@stromsholmskanal.se
Telefon +46 (0) 220 100 11 alternativ +46 (0) 70-378 11 21

Ordförande, Catarina Pettersson
E-post: catarina.petersson@hallstahammar.se 
Telefon: +46 (0)220 240 15


Pressmeddelanden

2021-09-28 Renovering av kanalvallar i Hallstahammar
2020-11-06 Ny hemsida som ska locka besökare till Strömsholms kanal