Kanalens historia

Kanalen tillkom för att tillgodose bergsbrukets transportbehov. Färdiga produkter från bruken i trakten av Smedjebacken, Fagersta, Virsbo, Ramnäs, Surahammar och Hallstahammar fraktades till Västerås och Stockholm och vidare för export. 

Behov av bättre farled från bergsbruken

Sträckningen för kanalen mättes upp och karterades 1774 varefter ett bolag Strömsholms Slusswerk bildades 1776. Kanalbygget, som påbörjades 1777, leddes av Johan Ulfström. Ulfström hade tidigare bland annat varit ansvarig för ombyggnaden av Hjälmare kanal, Akademeikvarnen, Rådhuset och åmurarna i Uppsala. Kanalen invigdes 1787 av kung Gustav III men blev helt klar först 1795. Vid invigningen åkte kungen öppen slup från sjön Barken ner till Hallstahammar med avbrott för fest vid bruken längs vägen. Samtliga slussar fick sina namn av kungen längs resan.

Strömsholms kanal har en omfattande och spännande historia. Järnet skulle ut i världen och varor från världen kom upp till Bergslagen. 1890 var en höjdpunkt för kanalen, till exempel transporterades 200 000 ton järngods ner till Borgåsund Jernmagasin för vägning och omlastning till de stora skeppen som hämtade godset. Tre dagar i veckan gick resor från Stockholm över Mälaren till Strömsholms kanal med 13000 passagerare.

Utbyggnadsbehov

Tekniken visade sig ganska snart varit otillräcklig varför kanalen med tiden minskade i betydelse. Med början 1842 renoverades kanalen under ledning av överstelöjtnant Johan Edström och efter honom Johan af Kleen. Kanalen breddades och fördjupades varvid tre slussar byggdes helt nya. Kanalen återinvigdes 1860. I samband med ombyggnaden ombildades 1846 Strömsholms Slusswerk till Strömsholms Nya Kanalaktiebolag, sedan år 1950 Strömsholms Kanalaktiebolag – ett av landets äldsta verksamma aktiebolag.

Både vid byggandet och vid renoveringen på 1800-talet framfördes möjligheterna att förlänga kanalen till Ludvika och sjön Väsman och vidare till Dalälven. Dessa olika förslag framfördes upprepade gånger för att slutligen avskrivas 1941.

Fritidsbåtskanal

Med järnvägarna och landsvägstrafikens ökning miste kanalen sin betydelse. FSrån omkring år 1940 var trafiken minimal och frågan om avlysning aktuell. Kommunerna längs kanalen engagerade sig efter en utredning och under tiden 1963 till 1970 renoverade man på nytt kanalen. Nu skedde det för fritidstrafik. Från 1984 ägs kanalbolaget till 86 procent av Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal. Kanalen förklarades vara byggnadsminne 1990.

Passagerarbåtstrafik på Strömsholms kanal idag

Ångfartyget Runn med hemmahamn i Smedjebacken trafikerar sjön Barken och söderut genom Strömsholms kanal till sjön Åmänningen. Runn drivs av föreningen Barkens ångbåtar. Den motoriserade pråmen Albert byggdes som ett arbetsmarknadsprojekt i Hallstahammar under 1994 - 1995. Den användes till 2010 då den lades upp på land med behov av reparationer. Pråmen renoverades men blev underkänd och ansågs inte sjöduglig vid Transportstyrelsens inspektion 2017. Den ligger fortfarande 2019 på land i väntan på beslut.

Bilden ovan visar vardagen på kanalen, en mix av passagerare och last av olika slag.

Strömsholms kanal samverkar med Strömsholms kanalshistoriska förening. På deras hemsida kan du läsa mer om olika historiska vinklingar, klicka här för att komma till deras sida. Föreningen har föredrag och olika studiebesök i historiskt intressanta miljöer längs kanalen.