Våra medarbetare

I bilden ovan ser du våra medarbetare på Kanalbolaget tillsammans med en av Sveriges skickligaste stenantikvarier, Anders Liberg, som här håller en stenutbildning.

På Kanalbolaget arbetar vi sex medarbetare inklusive VD. Vi har ett mångfacetterade arbete med både djup och bredd. Vi arbetar med att bygga och renovera slussportar enligt samma metoder som man använde sig av på 1700-talet. Till en slusskammare tillhör tröskel i botten och kammaren består av två murar som ska hålla mark- och vattentryck på plats. Allt detta måste underhållas och repareras. 

Kanalbolagets VD Carina Janzon