Kanalvallar

Alla handgrävda kanaldelar bildar en kanalvall.

Kanalvallar är puddlade av blålera och trampade av kanalarbetare med stövlar som Kanalbolaget delade ut till sina medarbetare. Idag vet vi inte hur länge eller hur puddlade lera skulle se ut för att den skulle vara "klar" för att täta mellan jordvall och stensättning.

Renovering under hösten 2021

Med tiden har vallarna börjat att erodera och ätas upp av det strömmande vattnet vilket kan orsaka läckage och, om det vill sig riktigt illa, orsaka översvämningar runt om kanalen om vattenflödena blir höga. Därför är dessa förbättringsarbeten nödvändiga att göra och de kommer att ske under hösten 2021.

Läs mer om projektet här.