Slussportar och trösklar

Strömsholms kanal har 48 slussportar och sättportar mellan Mälarviken Freden och Södra Barken i Fagersta.

 

 

Antal olika slussar och sättportar

Kanalen har en trippelsluss, fyra dubbelslussar och 15 enkelslussar samt två sättportar och en till under tillverkning. En sluss består av ett lillpar och ett storpar om det är en enkel sluss. Där det är dubbelslussar finns också ett mellanpar och vid trippelslussar finns två mellanpar.

Sättportarna finns alltid i starten av en kanalsträcka. Denna port stänger man vid underhållsarbeten, till exempel vid byte av en slusströskel. Under årens lopp har man inte prioriterat dessa sättportar och låtit dem "ruttna" ner. Vi arbetar nu för att återställa dessa portar, vilka behövs vid underhåll och besiktning av slussar.

 

Slussportar och trösklar

Vid slussportsrenovering lyfts portar invid aktuell sluss och frigörs från slusskammarens fästen. Därefter transporteras de till Kanalbyggnadshyttan i Hallstahammar för renovering. Cirka 1000 timmar tar en renovering av en slussport. Vi använder metoder som man gör till exempel på regalskeppet Vasa, såsom tätning med lindrev och beck. Till portarna används i begynnelsen ek, numera används tall och så mycket av kärnan som möjligt. Porten tjäras till sist och vita detaljer målas med linolja. Ett lillpar har cirka 4-5 tvärbalkar, snedsträvor och en överliggare, medan ett storpar har cirka 8 tvärbalkar samt en överliggare. Vårt högsta storpar är närmare 10 meter och finns i Västanfors i Fagersta.

I botten på stensättningen finns en tröskel som är bultad ner i stensättningen, den har till syfte att täta mellan stensättning och slussport.