Broar, bryggor och röjning

Broar
Kanalbolaget har i egen ägo ett antal broar. Tre Motalabroar som tidigare var landsvägsbroar, dessa är från 1855-1858 och de flesta handvevas. En gångbro finns i järn vid Skantzen, den öppnas med handkraft.

Bryggor
Längs kanalen finns kanotbryggor och av- och påstigningsbryggor för båtar och passagerarbåtar längs kanalen. Kanalkommunerna och kanalbolaget delar på ansvaret för underhållet av dessa.

Röjning
Kanalbolaget ansvarar för röjning av de grävda delarna som finns längs Strömsholms kanal. Det finns 18 kanalsträckor som är 1,2 mil på vardera sida om kanalen. Så totalt röjer vi 2,4 mil.