Fastigheter

Strömsholms kanal har 88 byggnader som ska underhållas.

Längs kanalen har vi allt i från bodar, skjul, TC, slussvaktarbostäder, Jernmagasin, jordkällare, sättskjul, brovaktarstuga, Kanalbyggnadshytta och ett trettiotal byggnader på Skantzen med Värdshus, Slusskontor, Mekanikusbostad, Kanalkafe, stall, smedja, magasin med flera. Flera av byggnaderna hyrs ut till kommersiella aktörer.

Under ett år väljer vi ut olika byggnader som vi underhåller. Idag finns privatboenden i flera slussvaktarbostäder.