Kanalbyggnation 1767 -1795

Förprojekteringen av kanalen och samtliga kanaltekniska underlag finns kvar i original. Det går även att se vilken åtgång på verktyg med mera det var per grävd slussträcka.
Det finns fantastiska detaljer i kartorna som Ulfström lät göra i akvarell, som den lilla bilden på ett torp vid kanalen (se bild i rutan Ulfström - kanalgrundare).