Ombyggnation 1842 - 1860

Redan 1833 fanns en ny projektering klar för större båtar och stabilare konstruktion och 1842-1860 pågick ombyggnationen av kanalen.
Under byggnationen stängdes kanalen aldrig, utan järnvägsspår lades ut och gick parallellt förbi den sluss som byggdes om.