Johan Ulfström - kanalens grundare

Johan Ulfström var initiativtagare och ledare för bygget av Strömsholms kanal

Kanalen var färdig att tas i bruk 1795. Men allt började långt tidigare. 1764 reste den då unga Johan Ulfström runt i Wästmanland och Dalarna och såg att vattendrag och sjöar hängde ihop från Grangärde i norr till Mälaren i söder. Han skrev till Bergskollegium: Bergslagen kunde få någon lindring för sina många kostsamma och besvärliga foror för järn och andra varor. Så kom det sig att Johan Ulfström fick uppdraget att planera kanalen med kartor, ritningar och kostnader. Därefter blev han ansvarig för hela byggnationen och utnämndes till Mekanikus.