Svedvi-Berg hembygdsförening på Skantzen

För guidningen på Skantzen ansvarar Svedvi-Berg Hembygdsföreningen, samt för de museum som finns på området. 

Här kan du komma i kontakt med Svedvi-Berg Hembygdsförening:

Kanalmuseet Skantzen
734 40 HALLSTAHAMMAR

 0220-174 09

info@svedviberg.se

 

 

Kanalmuseet Skantzen, Hallstahammar

Strömsholms kanal byggdes på 1700-talet för att säkra de dyrbara transporterna av järn från gruvorna och bruken i Bergslagen.

Dess administrativa centrum förlades till Skantzen i Hallstahammar. Här finns idag ett museum som visar dels redskapen som användes för att gräva kanalen för hand, dels foton och modeller som visar båttrafiken och slussningen. Även bygdens historia är representerad med bland annat arbetarhem och skolmiljö från tidigt 1900-tal.

Kanalen finns fortfarande kvar – men pråmar och bogserbåtar har bytts ut mot fritidsbåtar och kanoter. Den vackra 110 kilometer långa farleden bjuder turisterna på ett tvärsnitt av Sveriges natur, från slätten runt Mälaren med uråldriga ekar genom milsvida skogar mot de blånande bergen i norr.

 

The Skantzen canal museum, Hallstahammar

The Strömsholm canal was built in the 1700's for the transport of iron from the mines and factories in the region of Bergslagen. Its administrative centre was placed at Skantzen in Hallstahammar. Today a museum is showing the tools that were used to build the canal by hand together with photos and models come memorating the shipping and the locks. Even the local history is represented by a workman’s dwelling and a school environment from the early 1900's.

The canal still exists – but barges and tow-boats have been replaced by pleasure-boats and canoes. The beautiful 110 kilometer long waterway offers the tourist a cross-section of Swedish nature, from the plains around lake Mälaren with old oak trees through miles and miles of wide forests to the blue mountains in the north.