Skantzens historia

Skantzen har en lång och spännande historia. Det började redan 1767 när Bergskollegium och Gustav den III gav tillstånd till att bygga Strömsholms kanal. Ett centrum längs kanalen behöves för att leda arbetet av kanalbyggnationen, det kom att bli Skantzen i Hallstahammar.

Johan Ulvström, den förste Mecanicus*, som fick uppdraget att bygga kanalen, behövde också bygga fastigheter för administration, torkning av virke, en byggnad för att bygga slussportar i, en smedja för allt smide som behövdes till kanalen, ett arkiv i sten för alla arkivhandlingar, ett slusskontor och förstås den så kallade Mekanikus bostaden. Här bodde kanalchefen och här arbetade och bodde denne samt hade representation.

Hästar och kor behövde ha stall och ladugård. Kusken behövde ha ett hus. En stor matkällare uppfördes för förvaring av mat samt en stort magasin för spannmål. Även en arrest för överberusade eller andra förekommande brott inom kanalverksamheten. Byk- och brygghus fanns för bakning och tvätt. Ett 40-tal byggnader, åker- och skogsmark fanns inom fögderiet på Skantzen. Ett 30-tal byggnader finns kvar i original att besöka än idag.

Kanalbolaget blev en samhälle i samhället med ansvar för pensioner och sjukstuga för de som arbetade samt för änkemän och änkors försörjning med mera.

Skantzen växte under åren och även ett värdshus uppfödes för de resande som åkte mellan Stockholm och Smedjebacken. 1898 åkte 13092 passagerare på kanalen.

Allt som behövdes i samhälle växte fram på Skantzen, som till exempel även en skola för barnen.

Idag kan du besöka tre museum året runt. Verktygsmuseét, där alla hantverkare med dess verktyg finns representerat. En animerad film finns där Johan Ulvström berättar om kanalens byggnation. Kanalmuséet visar järnets väg till världen och det finns bland annat en slussmodell för slussning. Ett skolmuséeum finns i det före detta  Värdshuset för guidning.

Välkomna att besöka området där det finns guider året runt.

 

Mecanikus=en kanalchef som har bergsingenjörsutbildning.