Hur går en slussning till

På Strömsholms kanal slussar vi på precis samma sätt som man gjorde när kanalen byggdes. Allt sköts för hand och det är ett riktigt skådespel att se på när båtar slussas på kanalen. Det  är mycket viktigt att säkerheten kommer i första hand. Därför är det bra om du läser igenom hur en slussning går till om det är första gången. Självklart lotsar vår personal dig och hjälper till med goda råd och ser till att allt går säkert tillväga.

All slussning utförs av slussvakter som har grundlig säkerhetsutbildning. Det är viktigt att du följer deras instruktioner för att allt ska gå smidigt. Om slussvakten begär assistans måste du eller någon annan ur din besättning hjälpa till. För förtöjning är slusskamrarna försedda med linor och under slussningen måste båten styras via linorna i för och akter. Båten ska vara försedd med kraftiga fendrar, en bra båthake och bra förtöjningsgods som du kan använda om linorna i slusskamrarna är för korta eller saknas. 

Fånga en lina i för- och en akterända, men lägg ej fast. Det är viktigt att kunna ta hem eller släppa efter när båten stiger eller sjunker i takt med vattenytan i slusskammaren. Vid slussning motströms (upp) bör båten placeras så långt akterut som möjligt i slusskammaren. Båtens för behöver hela tiden riktas in mot slussväggen och därför bör den skyddas med en kraftig fender. Båtmotorn är avstängd under hela slussningen.