Naturreservatet Hälleskogsbrännan

Det var sommaren år 2014 som den stora skogsbranden härjade i Västmanland. Branden slog skräck i många och har lämnat ett tydligt avtryck på såväl naturen som människorna som bor och verkar runtomkring brandområdet. Området är idag ett naturreservat, Hälleskogsbrännan, där du på nära hålla kan uppleva följderna av skogsbranden och se hur naturen sakta återhämtar sig. Det är både skrämmande och intressant att idag kunna ta del av hur dramatiskt naturens krafter har ändrat landskapet i området.

Vid Hälleskogsbrännans naturreservat finns fina besöksplatser och sevärdheter. Det finns utmärkt tydliga symboler för sevärdheter och informationsskyltar som bra beskriver och gestaltar området såväl före som efter branden. Med anledning av det är det inte underligt att många skolklasser besöker området, som är öppet för intresserade året om.

Vid brandområdet, som sträcker sig över Surahammars kommun, Fagersta kommun och Sala kommun, finns eldplats, bra parkeringar, ett uppskattat utsiktstorn, rastplatser, informationstavlor, vandringsleder, torrdass med mera. Naturreservatet är även tillgänglighetsanpassat för dig som har utmaningar att ta dig fram.

Vill du ha en spännande utflykt med familjen passar Hälleskogsbrännans naturreservat alldeles utmärkt. Passa på att lär dig mer om hur det fungerade när de första djuren återvände till reservatet, spana in nya arter som dykt upp efter branden, eller ta del av hur vi förutspår att skogen kommer se ut om 100 år. Kombinera gärna dina nya lärdomar med att spana på utsikten ifrån utsiktstornet, eller med en god grillad korv med bröd innan hemfärd.

För ytterligare information om Hälleskogsbrännan besöker du enklast Länsstyrelsen Västmanlands webbplats genom att klicka här.