Sveriges roligaste sommarjobb!

Variation, ansvar, härligt teamwork, arbeta utomhus, trevliga besökare och bra introduktionsutbildning. Det är några av de värden och kommentarer som våra slussvärdar berättar om till andra och oss om sitt sommarjobb på Strömsholms kanal.

Före midsommar har vi introduktion för slussvärdar. Säsongen börjar efter midsommar och pågår sju till åtta veckor. Vi har ett högt säkerhetstänk och därför ingår utbildning i Hjärt-och lungräddning samt träning på hjärtstartare.  Livräddning och klättring på stege i slusskammare är också en del av det som man får öva på. I vårt arbete ingår brandsläckning, arbete på väg 1 och 2 för att säkert öppna de öppningsbara broar som ingår i kanalsystemet. Värdskap och service till våra besökare finns självklart med på introduktionen samt arbetsmiljöarbetet och riskbedömning i fält tillsammans med huvudskyddsombudet för vårt avtalsområde och Trafikverket.

Vi är ett kommunalägt bolag och förhandlar löner och förmåner i samverkan med vår hängavtalspart.

Vad ser vi som viktiga värden hos dig? Du behöver ha god kondition och vara simkunnig i 200 meter samt kunna konversera på engelska och ha en hög servicegrad och vara mogen och ansvarsfull.

Välkommen att bli en del av vårt team!