Bruksleden

Hallstahammar

Flera större vattendrag, som Kolbäcksån med Strömsholms kanal, korsar genom landskapet. Leden är 25 mil lång och indelad i 27 etapper. För varje etapp finns karta och etappbeskrivning som du själv kan skriva ut från hemsidan. I terrängen markeras leden med orange färg på träd och stolpar. Flera större vattendrag, som Kolbäcksån med Strömsholms kanal, korsar genom landskapet. Leden är 25 mil lång och indelad i 27 etapper. För varje etapp finns karta och etappbeskrivning som du själv kan skriva ut från hemsidan. I terrängen markeras leden med orange färg på träd och stolpar.

Hitta hit