Renovering av kanalvallar

2021-09-28

Strömsholms kanal består av kanalkommunerna Hallstahammar, Smedjebacken, Fagersta, Surahammar och numera ingår även Västerås. Nu har Strömsholms kanal fått medel av Riksantikvarieämbetet för att påbörja förbättringsarbeten av vallar kring kanalen. Bland annat vid slussen vid Lustigkulla och även vid Norlings sluss söder om Skantzsjön i Hallstahammar. Arbetet påbörjas redan i oktober.

Med tiden har vallarna börjat att erodera och ätas upp av det strömmande vattnet vilket kan orsaka läckage och, om det vill sig riktigt illa, orsaka översvämningar runt om kanalen om vattenflödena blir höga. Därför är dessa förbättringsarbeten nödvändiga att göra och de kommer att ske under hösten 2021.

Det finns även ett problem med att det sedan lång tid tillbaka har uppstått badplatser i nära anslutning till slussarna där det bland annat lagts ut sand för att få till en liten strand vid kanalen. Den här sanden har orsakat erodering i kanalens vall och sanden har även runnit ut i kanalen och orsakar där sämre vattenflöden. På vintern blir det då lättare isbildning som minskar flödet genom kanalen och som kan påskynda eroderingen av vallarna. Därför kommer dessa badplatser att tas bort som en del av renoveringen av vallarna. Det kommer fortfarande att finnas en möjlighet att ta sig i och ur kanalen, för till exempel kanotupptagning, på de platser som nu renoveras.

Bertil Bertilsson som är antikvarie på Byggnadsvård Mälardalen är inblandad i projektet för att säkerställa att inge historiska värden går förlorade.
- Vi vill att det ska se ut som det ursprungligen gjorde men samtidigt vill vi ju att kanalen även i fortsättningen ska vara tillgänglig för besök så att så många som möjligt kan uppleva den. Så det gäller att hitta en praktisk lösning, säger Bertil.

Carina Janzon som är VD på Strömsholms kanalbolag håller med.
- Vi vill ju att kanalen ska finnas kvar och vara tillgänglig för så många som möjligt och därför måste vi göra de här arbetena nu för att säkra framtida båttrafik i kanalen och säkerheten för dem som bor intill den.

 

Kanalfåran vid Lustigkulla

Under oktober månad kommer arbetet att påbörjas med att återställa kanalfåran mellan slussarna i Lustigkulla. Till sin hjälp har kanalbolaget tagit SM Entreprenad och Lars Preuschof som har mångårig erfarenhet kanalrenoveringar från Göta kanal.

- Vi kommer att bygga en ny stenmur där vattnet nu har eroderat bort delar av vallen. Och så kommer sanden som finns i kanalfåran att tas upp för att säkerställa vattenflödet. Vi kommer att använda oss av en gammal teknik där vi tätar stenmuren med en särskild sorts lera precis som på 1700-talet, berättar Lars.

Arbetet är brådskande och därför kommer det att påbörjas redan i oktober i år och pågå fram till slutet på november. Under den här tiden kommer det att vara vissa störningar i området kring platsen där arbetet utförs.

Har du frågor om projektet så kan du kontakta Carina Janzon, Strömsholms kanalbolag e-post: carina@stromsholmskanal.se

På bilden vid kanalfåran i Hallstahammar som ska renoveras syns Bertil Bertilsson, Carina Janzon VD för Strömsholms kanal och Lars Preuschof.