Kanalfakta

Hela Strömsholms kanal är 11 mil lång och följer Kolbäcksåns vattensystem. Den flyter från Smedjebacken i Dalarna i norr och genom hela Västmanland till Mälaren i söder. Kanalen passerar fem kanalkommuner, Smedjebacken, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar och Västerås där farleden avslutar (eller börjar).

Antal slussar: 26
Längd: 11 mil, var av 1,2 mil grävd kanal
Antal sjöar: 14
Höjdskillnad: 100 meter
Antal broar: Öppningsbara 7 stycken, 23 fasta gång- och cykelbroar samt bil- och järnvägsbroar

Max mått för fritidsbåtar
Höjd: 2,50 meter, kontakta kanalbolaget vid högre båtar än 2,50 meter.
Bredd: 5 meter
Längd på slussar: 20 meter, båtlängd 18 meter
Djupgående: 1,35 meter
Maxfart: I Kolbäcksån och grävda delar 5 knop

Historisk fakta

Det var Johan Ulfström som fick i uppdrag av Bergskollegium, kungens kunniga omkring jernbruk och gruvor, att leda projekteringen och byggande av Strömsholms kanal.

Bygget påbörjades på flera platser, i Semla, nordligaste slussen, och i Virsbo. Då fick man tack vare sjön Åmänningen och Virsbosjön med sex slussar i Fagersta och en i Virsbo. Det blev en farled som kunde användas från Smedjebacken till Seglingsberg, nästan halva sträckan av kanalens 11 mil.

Redan 1787 reste konung Gustav III på inspektionsresa på kanalen för att besikta och ge slussarna de namn som de har än idag. Den avslutande delen av byggnationen gjordes mellan Hallstahammar och Strömsholm.

I Hallstahammar fanns ett av de största problemen, det gick inte att gräva på planerad plats från Kolbäcksån upp till Skantzen. Under tre år försökte man gräva, men på nästkommande dag hade jorden varje gång återställts till ursprunglig utformning. Platsen fick namnet ”lurgropen” och man kan än idag se var man försökte gräva kanalen i rak riktning från Skantzen till Kolbäcksån. Efter tre år gav man upp och var tvungen att lägga ett 90 graders böj och bygga Sörkvarns trippelsluss. Den i sin tur gav upphov till en ytterligare 90 graders böj för utfart till Kolbäcksån. Finns det någon plats längs kanalen som båtkaptener och dess medhjälpare svurit och fått arbeta extra hårt, så är det i dessa böjar och i den höga stigning som de fem slusskamrarna tillsammans bildar. På den tiden fanns inga bogpropellrar och med handkraft fick båtarna svängas runt i kurvorna. Lasten kunde vara ända upp till 60 ton.

Under åren 1842-1860 genomgick kanalen en stor upprustning och sedan 1960-talet används kanalen som rekreationsled för fritidsbåtar. År 1984 skänktes majoriteten, 86%, av aktierna till kanalkommunerna och 1990 blev Strömsholms kanal kulturminnesmärkt till sin helhet.

Byggnadsår: 1777-1795
Byggherre: Johan Ulfström
Antal man: Med byggnation och ombyggnation har uppskattats till 100 000 personer som deltog.
Antal dagsverken: 1 613 462 vid ombyggnationen 1842-1860.
Verktyg: För att bygga kanalen behövdes många skrån och hantverkares skicklighet, i urval; smed, snickare/träarbetare, skogshuggare/timmerman, stenhuggare, dynamitsprängare, grävare, puddlingstrampare, målare, murare.
Kostnad: 1 869 000 riksdaler blanco, vid ombyggnationen 1842-1860.