Mekanikens poetik

Fagersta
Västanfors Kraftstation 27-31 augusti 2022
Lina Nordenström och Sten Sandell
Performance lördag 27 augusti klockan 14.00 i Västanfors Kraftstation.
Föreställningen är gratis och ingen föranmälan behövs.
Varmt Välkommen!

Det är en ynnest – men också en stor utmaning – att få använda sig konstnärligt av Västanfors Kraftstation. Historiens magiska inverkan på vår närvaro öppnar
upp oändliga klangbottnar och associationsbanor. Resultatet har blivit ett allkonstverk som rymmer både grafiska blad, högläsning, röstrytmer, bildspel, ljudsatta filmsekvenser och improviserad musik.

Västanfors Kraftstation representerar ett steg i den industriella utvecklingen som handlar om elektricitetens införande – en revolution ur ett samhällsperspektiv. Den innebar att vi inte längre var beroende av att använda oss av forsen genom direktverkande mekanik – även om forsen alltjämt var den alstrande kraften.

Att förstå processen bakom att generera och överföra elektricitet kräver kunskaper och insikter inom fysikens grundlagar utöver det vanliga – då som nu. Det faktum att kraftstationen som arbetsplats är fylld av varningsskyltar talar sitt tydliga språk. Att lära sig hantera de laddningar som generatorerna alstrade var uppenbarligen en stor utmaning i elektricitetens barndom. Den nya kraften kunde säkert upplevas som
mer eller mindre magisk – en välsignelse, men samtidigt farlig, kanske rent av hotfull.

Projektet Mekanikens Poetik inleddes i Karmansbo Smedja, en industrihistorisk miljö där den direktverkande kraften från forsen länge var alenarådande för driften av smedjan, vilket givetvis innebär grundläggande skillnader, jämfört med förhållandena i
Västanfors Kraftstation. Att arbeta med båda dessa miljöer som utgångspunkt har varit väldigt inspirerande. I båda fallen är det platsen – upplevelsen av att
idag träda in i de industrihistoriska miljöer det handlar om – som har väglett oss i vårt arbete.
27aug
28aug
29aug
30aug
31aug

Kontaktinformation

Västanfors Kraftstation
Fagersta
Kontaktperson: Lina Nordenström
Telefon: 073-5641167

Arrangör: Arbetsfält för Samtida Konst

E-post: anna.wignell@regionvastmanl...

Hitta hit