Surahammar, en historisk vandring

Surahammar

Den historiska vandringen med 23 skyltar är belägen i det område som är den äldsta delen av Surahammar. Promenaden startar vid platsen som var ortens första centrum, "Torget". Idag är det parkering till Stenhuset och Hembygdsgården.

Utmed promenaden passeras först Surahammars bruksområde och dess utveckling beskrivs från tidigt 1600-tal fram till 1900-talet. Vidare går promenaden förbi Hofgårds sluss där flera skyltar finns och där det även är en vacker vy mot Sura kyrka. Promenaden följer därefter Strömsholms kanalsträckning med vackra grönområden och möjligheter till picknick. Vid den nordligaste delen av promenaden är en av de största skyltarna placerade vilken beskriver anläggandet av de båda kanalerna. Vyn över kanalen norrut mot Magforsen är vacker och rofylld.

Promenaden vänder sedan söderut och passerar det område som tidigare kallades "Nybygget" och där Surahammars Bruks lantgårdar var belägna på 1800-talet 1900-talet.

Promenaden är cirka 3 kilometer, bänkar och viloplatser finns utmed delar av promenadsträckningen. Hela sträckningen är tillgänglig för både barnvagnar och rulllstolar.

25sep
26sep
27sep
28sep
29sep
30sep

Kontaktinformation


735 23 Surahammar
Telefon: 0220-39000

E-post: kommunen@surahammar.se