Spången i Ramnäs

Surahammar

Spången i Ramnäs vid forsenområdet uppfördes ursprungligen av ägarna till hamrarna på båda sidor om forsen för att ägarna lättare skulle gå emellan sina anläggningar.

Spången utgörs av en spångad gångväg som är cirka 160 meter lång mellan industriområdet och smedbostaden Kungshammar vid Bergslagsvägen. På den östra sidan av ån, intill spången, fanns den första hammaren. År 1911-1912 anlades här en mindre kraftstation. Det är bland annat på resterna av denna som spången går.

I Spångenområdet har höga naturvärden utvecklats, eftersom området har fått stå orört under så lång tid. Området strax söder om spången med tät strandskog består främst av knäckepil, klibbal, lönn, alm och bok. Där har till exempel noterats förekomst av ett stort antal fladdermöss samt svamparna skumticka och narrtagging. I området häckar forsärla, kattuggla, steglits och vissa år den mindre hackspetten. Området är även en viktig lokal för övervintrande strömstarar.

25sep
26sep
27sep
28sep
29sep
30sep

Kontaktinformation


735 23 Surahammar
Telefon: 0220-39000

E-post: kommunen@surahammar.se