Vandring

Utmed kanalens sträcka kan du vandra genom djupa bergslagsskogar med böljande terräng och passera historiska brukssamhällen och omväxlande marker.

Visa på kartan
Karta
Finns längs hela kanalen
Finns längs hela kanalen

Bruksleden

Bruksleden är en 25 mil lång vandringsled som sträcker sig från Västerås i söder till Malingsbo i nordväst och Avesta i nordost. Leden är uppdelad i 27 olika etapper och går genom Mälarbygdens och Bergslagens vackra och omväxlande natur. Etappkartor skriver du själv ut från hemsidan, där du även kan få olika vandringsförslag. En karta över hela Bruksleden kan du köpa på turistbyråerna.  

Fagersta
Fagersta

Landsberget

Cirka en mil söder om Fagersta, sydväst om riksväg 66 ligger det 217 meter höga Landsberget. Inom Landsbergets område finns det flera spår efter istiden. De högst belägna delarna består till en viss del av artfattig hällmark. Här skrapades allt löst material bort av ismassorna och tallarna och lavarna är stort sett allt som klarar sig här. Här befinner vi oss ovanför den Högsta Kustlinjen och där det finns morän är den inte svallad av havets vågor och innehåller finare jordarter. Längre ner i sluttningarna finns det åtminstone sju klapperstensvallar, det vill säga strandlinjer. Vattennivån har troligen legat stilla på samma nivå under längre tid och vattnet har slipat stenarna och gjort dem runda. Det finns spår av berghantering i form av kolning och provbrytningar. Vegetationen domineras helt av barrskog och är artfattig. Men längst ner i sluttningen finns det översilningsmarker och kärr (våtmarker). Här förekommer det bland annat orkidéer som korallrot, spindelblomster, mossnycklar och ängsnycklar.

Smedjebacken
Smedjebacken

Schisshyttans vandringsled

Schisshyttan vandringsled är en 4 kilometer lång skyltad stig som följer Schisshyttebäckens lopp. Leden visar lämningar från traktens järnhantering från mitten av 1600-talet då den första masugnen uppfördes fram till år 1922 då den sista hyttan lades ned.

Fagersta
Fagersta

Trummelsberg

Här ligger resterna efter det som var Trummelsbergs bruk. I dag har naturen återtagit det mesta av platsen men spåren efter den livliga brukshanteringen går att se i landskapet. På en kulle tronar pelarna i slaggsten som en gång var kolhuset. I sjön ligger resterna efter hamnpirerna där pråmarna lade till som fraktade tackjärnet till Färna bruk. Längs med vägen syns spåren efter den hästdrivna järnvägen där malm och kol transporterades. Trummelsbergs bruk grundades av Olav Trummel år 1622 och verksamheten pågick ända fram till år 1907. Förutom järnhanteringen har man en gång odlat sparris här och i mossen en bit bort bröts torv. På området finns grillplats och vindskydd. Bruksleden har en knytpunkt i  Trummelsberg och härifrån kan man ta sig exempelvis till Landsberget. 2014 påbörjas reparation av pelarna som för närvarande är täckta.

Stäng kartan
De aktiva rutorna
Visa även:
Nyttig information
Din position